Μία κηδεία σήμερα Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 στο νομό Λάρισας

1.Δημήτριο Καραίσκο ετών 80

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν.Αγίου Αθανασίου Γλαύκης