Μία κηδεία σήμερα Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 στο νομό Λάρισας

1.Αθανάσιο Καγιάννη ετών 85

Ώρα 11:00 π.μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)