Μία κηδεία σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020 στο νομό Λάρισας

Αστέριο Νάκα ετών 89

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου