Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) διοργανώνει το 14ο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5×5 σε τρία γκρουπ.
• 1ο γκρούπ (Παίδων) παιδιά που γεννήθηκαν από το 2006 και μετά
• 2ο γκρούπ (Εφήβων) έφηβοι που γεννήθηκαν από το 2001 – 2005
• 3ο γκρούπ (Ανδρών) γεννηθέντες μέχρι και το 2000
Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. (Δημαρχείο – 2ος όροφος), από Παρασκευή 8-6-2018 έως Δευτέρα 18-6-2018 (11:00 – 13:00). Υπεύθυνος υπάλληλος : Βάιος Γακόπουλος, τηλέφωνο 2491350142.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβληθούν από τους αρχηγούς των ομάδων (κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 7 έως 12 άτομα, με δικαίωμα συμμετοχής έως 10 ποδοσφαιριστές σε κάθε αγώνα).
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
• Ιατρική βεβαίωση ή φωτοαντίγραφο αθλητικού δελτίου (για κάθε αγωνιζόμενο)
• Για τους αγωνιζόμενους κάτω των 18 ετών: α) Πιστοποιητικό γέννησης και β) Υπεύθυνη δήλωση γονέα για την συμμετοχή του παιδιού του στο πρωτάθλημα 5×5
Η κλήρωση για το πρόγραμμα των αγώνων θα γίνει την Τρίτη 19-6-2018 στις 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Έναρξη αγώνων την Τετάρτη 20-6-2018.