Τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Φαρσάλων τεχνική σύσκεψη ενημερωτικού χαρακτήρα μεταξύ στελεχών του Δήμου, υπό τον Δήμαρχο Άρη Καραχάλιο και στελεχών της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. υπό τη Διευθύντριά της, Σεβαστή Μπασδέκη. Τα θέματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες αφορούν:
1) καταρχάς, στη νέα προκήρυξη του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER. Σημειωτέον ότι αναμένεται η πρώτη πρόσκληση για δημόσια έργα στα τέλη Μαρτίου 2018, με εξήντα (60) ημέρες προθεσμία υποβολής, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη πρόσκληση για τις ιδιωτικές επενδύσεις,
2) στον προγραμματισμό δημόσιων έργων που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση και στην ωρίμανση τους,
3) στη διαδικασία υποβολής προτάσεων και την αξιολόγησή τους.
Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία της αναμενόμενης πρόσκλησης, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων από τους επτά (7) Δήμους του Νομού, ανέρχεται στα 2.160.000 ευρώ και κατανέμεται σε πέντε (5) υποδράσεις.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Άρης Καραχάλιος, ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Μπαμπανίκας, ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Φ. Τάσος Λιαπής, η Ειδική Συνεργάτις Ηλέκτρα Θελούρα, η Διευθύντρια της Α.Ε. ΝΟ.Λ. Α.Ε. Σεβαστή Μπασδέκη και τα στελέχη της Ιωάννα Παπαγεωργίου και Ιωάννα Λιόλιου.