Οι νέας γενιάς συσκευές που κυκλοφορούν στις μέρες μας στο εμπόριο, κάνουν τη διαφορά όσον αφορά τη μέτρηση ζαχάρου για όσους πάσχουν από διαβήτη.

Το Accu-Chek Mobile Συσκευή Μέτρησης Σακχάρου, 1 τεμάχιο ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ο συγκεκριμένος μετρητής αντιλαμβάνεται αν και πότε έχετε τοποθετήσει αρκετό αίμα και μόνον τότε αρχίζει η διαδικασία της μέτρησης. Ο μετρητής σας καθοδηγεί σε όλα τα απαραίτητα βήματα με κείμενο στη γλώσσα που εσείς επιλέγετε. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από 15 γλώσσες. Σε πολλές περιπτώσεις το κείμενο υποστηρίζεται από σύμβολα και σχήματα.

Ακόμη, όλες οι ενδείξεις στην οθόνη φωτίζονται με κίτρινο χρώμα σε μαύρο φόντο. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα και να την προσαρμόσετε στις συνθήκες του περιβάλλοντος, για να μπορείτε να διακρίνετε τις ενδείξεις πιο εύκολα. Τέλος, οι ρυθμίσεις και οι λειτουργίες του μετρητή είναι ταξινομημένες σε διάφορα μενού ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, ενώ μπορείτε να καθορίσετε συγκεκριμένες ώρες, στις οποίες ο μετρητής να σας υπενθυμίζει π.χ. ότι πρέπει να κάνετε μέτρηση.

Την καθορισμένη ώρα ο μετρητής θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και θα προβάλλει στην οθόνη του τη συγκεκριμένη ώρα. Άλλη μια δυνατότητα που σας διευκολύνει, είναι πως μπορείτε να σημάνετε κάποια αποτελέσματα με διάφορα σύμβολα. Έτσι, θα σας θυμίζουν ότι όταν έγιναν οι συγκεκριμένες μετρήσεις, υπήρχαν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες.

Ο μετρητής αποθηκεύει αυτόματα μέχρι και 500 αποτελέσματα μετρήσεων μαζί με την ώρα και ημερομηνία και όλες τις άλλες σημαντικές για τη μέτρηση πληροφορίες.