Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει το συνέδριο «Ποιότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Σύγχρονες Τάσεις και Καινοτόμες Προσεγγίσεις: Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς », την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:00στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας» στηΛάρισα.

Το θέμα της ποιότητας και της διαχείρισης ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί έναν από τους κύριους τομείς ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχουν διατεθεί πολλοί πόροι για την αύξηση της ποιότητας της ΕΕΚ.

Παρά τις προσπάθειες, η εμπειρία έδειξε ότι είναι δύσκολο για τους οργανισμούς ΕΕΚ να μεταφράσουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε πρακτικές βελτίωσης και η ποιότητα είναι διαφορετικό πράγμα για κάθε κατηγορία προσωπικού.Αυτή ήταν η αφετηρία του έργου QC-VET για την Προώθηση της Φιλοσοφίας της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη σημασία της παροχής ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών και τις πρακτικές που ακολουθούνται στην Ευρώπη, αλλά και να παρουσιάσει τα εργαλεία (e-tools) που αναπτύχθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδοπροκειμένου να υποστηρίξουν τα κίνητρα και την εμπλοκή του προσωπικού ΕΕΚ στην εφαρμογή ποιοτικών πρωτοβουλιών σε ιδρύματα / οργανισμούς ΕΕΚ.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα, τη Σουηδία και την Ολλανδία θα παρουσιάσουν και θα αναδείξουν την σημασία της προώθησης της φιλοσοφίας της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί «Βεβαίωση Συμμετοχής» καιφάκελος συνεδρίου. Το συνέδριο απευθύνεται σεοργανισμούς &παρόχους ΕΕΚ, σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, αλλά και στο κοινό με ενδιαφέρον για την παροχή ποιοτικής ΕΕΚ στην Ευρώπη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 17:00 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας».Για περισσότερες πληροφορίες και προεγγραφές επικοινωνήστε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω της ιστοσελίδας www.qc-vet.eu ή στο 2410554026.