Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου, απέστειλε ο ΣΘΕΒ για την άνιση μεταχείριση των εξαγωγικών επιχειρήσεων με έντονη δραστηριότητα αναφορικά με την ένταξή τους στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.
Ειδικότερα, στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρει "ότι με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου, μια επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στις Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης του Άρθρου 12 του Ν.4399/16 αναφέρεται ότι θα πρέπει η εξαγωγική της δραστηριότητα (δηλαδή ο λόγος αξίας των εξαγωγών της προς τον κύκλο εργασιών της) να έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% είτε σε ποσοστό 5% εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Επιχειρήσεις ωστόσο με αυστηρά εξαγωγική κατεύθυνση (δηλαδή επιχειρήσεις όπου οι εξαγωγές τους αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του κύκλου εργασιών τους), δεν είναι εφικτό να αυξήσουν περισσότερο την εξαγωγική τους δραστηριότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσοστά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενταχθούν στις Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης του Άρθρου 12 και να είναι «καταδικασμένες» το επενδυτικό τους σχέδιο να αξιολογηθεί χαμηλότερα.
Αντίθετα επιχειρήσεις των οποίων το ποσοστό των εξαγωγών τους κυμάνθηκε σε χαμηλά ποσοστά π.χ. 5% και κατάφεραν να αυξήσουν τις εξαγωγές τους στο 10% το οποίο φυσικά ήταν σχετικά εφικτό να το πετύχουν, ευνοούνται από τις διατάξεις του νόμου αφού παρέχεται επιπλέον ειδική ενίσχυση.
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό υπάρχει μια άνιση μεταχείριση των εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων με αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα.
Με δεδομένη λοιπόν την διατυπωμένη βούλησή σας για ενίσχυση των εξωστρεφών εξαγωγικών επιχειρήσεων παρακαλούμε την άμεση ανταπόκρισή σας για την βελτίωση των κείμενων διατάξεων με γνώμονα  την ανάδειξη και την κάλυψη του εξαγωγικού κύκλου όλων των εμπλεκόμενων Ελλήνων Εξαγωγέων».