Τα τελευταία έτη, καταγράφεται ένα αυξημένο μεταναστευτικό κύμα από τρίτες χώρες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ωστόσο, παρόλο τον αυξημένο αριθμό μεταναστών και προσφύγων παρατηρείται  χαμηλό επίπεδο μετανάστευσης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.Οι μειωμένες δεξιότητες οδηγούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στην ανεργία ή την υποαπασχόληση.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «SELF-EMP:Αυτοαπασχόληση για μετανάστες και πρόσφυγες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων», έχει ως στόχο να προσφέρει στους μετανάστες και πρόσφυγες, με βασική γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, αλλά με δυσκολίες στην ανάγνωση, ένα πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επτά Οργανισμοί από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία και Ελλάδα) με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στις 5-6 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η τέταρτηδιακρατική συνάντηση και η τελική διάσκεψη του προγράμματος στο Μπιλούντ της Δανίας στις εγκαταστάσεις της Lego. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκαν σε μετανάστες και πρόσφυγες των συμμετεχουσών χωρών, συζητήθηκαν οι τρόποι  και ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.self-emp.euή επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026,email:euprojects@dimitra.gr, www.dimitra.gr.http://qa-adhd.uni-sofia.bg/en/news