Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας "ο κ. Φώνης Καντώνας της εταιρείας COSMOS ALUMINIUM Α.Ε. δώρισε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτιμπλάνειο και Τριανταφύλλειο» τέσσερα (4) μόνιτορ, αξίας 15.000 ευρώ.