Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ελασσόνας συνεχίζοντας τους ελέγχους, καλεί τους καταναλωτές να προσέρχονται στην επιχείρηση ώστε να διακανονίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με ευνοϊκούς όρους.

Η επιχείρηση  ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο ελέγχων στις δημοτικές κοινότητες, ενημερώνει ότι από Δευτέρα 9 Μαρτίου θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της ΔΕΥΑ στην πόλη της Ελασσόνας και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα προβεί σε διακοπές υδροδοτήσεων.