Στις 27 Φεβρουαρίου 2020 συνεδρίασαν τα νέα εκλεγέντα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ελασσόνας (ΟΝΝΕΔ Λάρισας).

Μετά από μυστική ψηφοφορία ψηφίστηκε:

Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ

Αντιπρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

Γραμματέας ΔΗΜ.Τ.Ο. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ελασσόνας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΪ́ΤΣΗ