Ένα σύγχρονο έργο με μακροχρόνια οφέλη, που προβλέπεται να λύσει σημαντικά προβλήματα στην ύδρευση των πενήντα χωριών του Δήμου Ελασσόνας, τείνει στην ολοκλήρωσή του.
Ο λόγος για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ελασσόνας», προϋπολογισμού 3.100.000 ευρώ, που θα καλύπτει 50 χωριά του Δήμου, με 100 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου, και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη του 2018.
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Ευαγγέλου τονίζει τα εξής:
"Ένα μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού της ΔΕΥΑΕΛ, το οποίο ήταν απενταγμένο και τελικά βρήκαμε τον τρόπο να εντάξουμε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ολοκληρώνεται, προσφέροντας έτσι στην Δημόσια Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Ελασσόνας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του νερού της επαρχίας Ελασσόνας.
Οι υδατικοί πόροι της επαρχίας δεν είναι απεριόριστοι, και για τον λόγο αυτό, σε μια περίοδο έντονων καιρικών διακυμάνσεων, λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και της αλόγιστης χρήσης από μέρους μερίδας των πολιτών, είναι υποχρέωση μας να ελέγχουμε συνεχώς την ροή των υδάτων και μια σειρά άλλων επιμέρους στοιχείων, τα οποία θα βοηθήσουν στην χάραξη της στρατηγικής της ΔΕΥΑΕΛ.
Με προγραμματισμό και τις κατάλληλες ενέργειες φροντίζουμε ώστε οι συμπολίτες μας να επωφελούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
Το σύστημα της Τηλεμετρίας περιλαµβάνει συνολικά (110) εγκαταστάσεις."