Ο Δήμος Ελασόνας προκήρυξε διαγωνισμό για τη μίσθωση για 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 5 χρόνια, έκτασης εμβαδού 17.700 τ.μ., εντός της οποίας περιλαμβάνονται και οι κτιριακές εγκαταστάσεις μαθητικών κατασκηνώσεων.

Το συγκρότημα των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελείται από οκτώ ξεχωριστά κτίρια.

Η κεντρική ιδέα της προτεινόμενης επένδυσης αφορά την αναβίωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη επενδυτική πρόταση αφορά την δημιουργία ενός πολυχώρου που θα συνδυάζει τη διαμονή με πλήθος δραστηριοτήτων που θα σχετίζονται με τον ορεινό χαρακτήρα της περιοχής και την ιστορικότητα του τόπου.

Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι δυνατή η λειτουργία των εγκαταστάσεων ως μαθητικές κατασκηνώσεις.

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, κοινοπραξίες ή πολιτιστικοί, αθλητικοί κ.τ.λ. σύλλογοι και οργανισμοί, που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Η δημοπρασία, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί την Δευτέρα 29 Ιουλίου, ώρα 11:00 έως 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελασσόνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής  και σε περίπτωση που αυτή αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 5 Αυγούστου την ίδια ημέρα και ώρα.

tornosnews.gr