Ο Δήμος Ελασσόνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, στη 1 μ.μ., στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν προβλεφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης θα έχουν ως εξής:

1.    Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

2.    Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

3.    Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Μαρτίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

4.    Απαλλαγή καταβολής ανταποδοτικών δημοτικών τελών για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους σύμφωνα με την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

5.    Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

6.    Απαλλαγή καταβολής ενοικίου για τα δημοτικά ακίνητα στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις που σταμάτησαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

7.    Έγκριση του Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης /βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων – Μνημόνιο Ενεργειών». Εισηγητής Ν. Γάτσας.

8.    Εξέταση αιτήματος για πρόωρη διακοπή της σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Κοκκινόγης. Εισηγητής Ι. Νάνος.

9.    Γνωμοδότηση για την απαγόρευση βοσκής σε τμήματα του δάσους «Παληάσκα – Παλαιά Συκιά» σύμφωνα με τη σχετική διαχειριστική μελέτη. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

10.    Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου Πνευματικό Κέντρο Τσαριτσάνης. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

11.    Έγκριση της 6/2020 μελέτης του έργου «Δημιουργία νέων θέσεων ταφής στο κοιμητήριο Αμουρίου». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

12.    Εξέταση αιτήματος του Συμβουλίου Καλλιθέας σχετικά με το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις στις Δ.Ε. Ελασσόνας, Ποταμιάς, Βερδικούσιας, Ολύμπου και Καρυάς». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

13.    Εξέταση προσφοράς του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων σχετικά με την αναχρηματοδότηση δανείων του Δήμου. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

14.    Έγκριση συνέχισης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» πέραν της τριετίας. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

15.    Συμπλήρωση της τιμολογιακής πολιτικής άρδευσης με επιμέρους περιπτώσεις. Εισηγητής Κ. Τσούρης.