Από το δήμο Ελασσόνας ανακοινώνεται ότι με απόφαση του δημάρχου Ελασσόνας δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στο 1ο Λύκειο Ελασσόνας πριν τη 10η πρωινή της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2020 λόγω εργασιών συντήρησης του σχολικού κτιρίου και για λόγους ασφαλείας των μαθητών.