Αν θα λάβει υπόψη «τις εύλογες επισημάνσεις του Δήμου Κιλελέρ, ώστε η μοριοδότηση στη δράση της “νιτρορύπανσης” να καταστεί πιο αντιπροσωπευτική για τους θιγόμενους αγρότες στο δήμο Κιλελέρ και ευρύτερα στον νομό Λάρισας» ρωτά ο αναπληρωτής τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου. 

Ο Θεσσαλός πολιτικός στην ερώτησή του σημειώνει τα εξής:

«Το πρόγραμμα για τη μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα, γνωστό ως ‘‘νιτρορύπανση’’, υπήρξε από τα πιο δημοφιλή για τους αγρότες της Λάρισας άλλα και του θεσσαλικού κάμπου. Στόχος του είναι να περιοριστεί η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε αρδευόμενες καλλιέργειες που απαιτούν υψηλές εισροές. Σε αντιστάθμισμα των απωλειών εισοδήματος το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση των παραγωγών. 

Ωστόσο, με την δημοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020, εντοπίζονται διάφορα προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν την ένταξη ολόκληρων περιοχών στο πρόγραμμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι επισημάνσεις του Δήμου Κιλελέρ ότι με την υπάρχουσα μοριοδότηση είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν αδικίες. Προς τούτο ο δήμος Κιλελέρ, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος κ. Θανάσης Νασιακόπουλος, έχει παραγγείλει μελέτη, η οποία «θα καταγράφει την ποσότητα των νιτρικών στις αρδευτικές γεωτρήσεις που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αν σταματήσει θα αυξηθεί» (Ελευθερία 11.01.18). 

Ο θεσσαλικός κάμπος είναι γνωστό ότι πάσχει τόσο από έλλειψη νερού όσο και από την κακή ποιότητα των υπόγειων υδάτων. Η πεποίθηση που κυριαρχεί στον αγροτικό κόσμο  είναι ότι η επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της χώρας, δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος των παραγωγών της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα, όπου τα περιβαλλοντικά προβλήματα με τα υπόγεια ύδατα είναι έντονα, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, όπως στον Δήμο Κιλελέρ, διάχυτη είναι η εντύπωση ότι τα κριτήρια που τέθηκαν για τη μοριοδότηση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Επίσης, δεν μπορεί να αγνοηθεί, ότι, στην περιοχή που εστιάζει με την επιστολή του ο δήμος Κιλελέρ, στα χωριά της οδού Βόλου, η εμπειρία των αγροτών στην εφαρμογή του προγράμματος είναι μεγάλη ενώ αποτελεί παραδοσιακά ζώνη παραγωγής βαμβακιού». 

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι «η καλλιέργεια του βαμβακιού, με το υφιστάμενο κόστος παραγωγής, χωρίς τη δράση της “νιτρορύπανσης” καθίσταται ασύμφορη, γεγονός που θα έχει αρνητικές συνέπειες στην τοπική οικονομία».