Πόσο δημόσιο είναι …ένα δημόσιο κτίριο; Καθόλου ρητορικό το ερώτημα. Προκύπτει από ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που έλαβε χώρα χθες στο κέντρο της Λάρισας. Συμπολίτης αισθάνθηκε την «πίεση» να κάνει την ανάγκη του. Μη έχοντας άλλη λύση και μη θέλοντας να καταφύγει σε κάποια ανήλια γωνιά, ή πίσω από τους θάμνους ενός πάρκου, μπήκε στο πρώτο δημόσιο (δημοτικό εν προκειμένω) κτίριο που βρήκε μπροστά του.

Μη γνωρίζοντας πού είναι οι τουαλέτες, ρώτησε κάποιον υπάλληλο, τον μοναδικό που βρισκόταν εκεί και ο οποίος προφανώς εκτελούσε χρέη φύλαξης. Όπως κατήγγειλε αντί της εξυπηρέτησης συνάντησε την άρνηση και την ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του. Όχι μόνο τον προέτρεψε να φύγει, αλλά έσπευσε να κλειδώσει και τις τουαλέτες ώστε να μην τις χρησιμοποιήσει.

Τα δημόσια κτίρια είναι περιουσία που έγιναν με τους φόρους των πολιτών και ανήκουν σε όλους. Είναι όμως έτσι στην πράξη;

*Η παραπάνω καταγγελία δημοσιεύεται στη σημερινή Ελευθερία