ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΑΨΑΝΗΣ

Πρόεδρος: Καλλιόπη Γαζέτα

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Χτενάς

Γραμματέας: Ευαγγελία Βλαχοστέργιου

Ταμίας: Βασίλειος Γιαννούκας

Ειδ. γραμματέας: Θεμιστοκλής Γκλιάος

Δημοσίων σχέσεων, έφορος: Νικόλαος Φράντζιος

Μέλος: Κωνσταντίνος Τσικούρας

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, στις 24/8/2019, μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 11/8/2019 στα γραφεία του Συλλόγου.