Στο πλαίσιο της ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων ιδεών και με γνώμονα τη διασύνδεση του Οικονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, υπογράφηκε στο ΓΕΣ, μεταξύ του Διευθυντή Οικονομικού, Υποστρατήγου Ιωάννη Αζναουρίδη και του Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Χρήστου Κόλλια, Μνημόνιο Συνεργασίας, σε Ακαδημαϊκό, Επιστημονικό και Μορφωτικό επίπεδο.
Η συνεργασία θα αναπτυχθεί στο πεδίο των Εφαρμοσμένων Οικονομικών στην Άμυνα. Τα γνωστικά αντικείμενα θα περιλάβουν τα Οικονομικά της Άμυνας, τη Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών, τις Διεθνείς Σχέσεις και τη Στρατηγική, τα Δημόσια Οικονομικά, την Πολιτική Οικονομία, τη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων, καθώς και Ειδικά Θέματα Άμυνας.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας, ως δράση εξωστρέφειας του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αναμένεται να αποτελέσει το δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του Οικονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, με αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα μέσω συνεργειών, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Στην τελετή υπογραφής, παρέστη ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – Υπαρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανούρης.
Στο ΓΕΣ τονίζουν πως σε περιόδους κρίσης ο «οικονομικός ελιγμός» εξασφαλίζει επάρκεια υποστήριξης, του συνόλου των δράσεων του Στρατού μας και δίνουν θερμά συγχαρητήρια στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Οικονομικού.