Με απόφαση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», αρμοδιότητας 5ης Δ.Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ορίζοντας τα μέλη του.

Η σύνθεση:

Πρόεδρος: Γρηγόρης Βλαχάκης

Αντιπρόεδρος Χάρης Τσιλιάκος

Μέλη:  Αικατερίνη Σακελλαρίου, Κωνσταντίνος Πάνος, Ελένη Σιαματά.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr