Στο 17,2% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Μάιο εφέτος, έναντι 19,4% τον Μάιο 2018 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 17,4% τον Απρίλιο 2019. Το ποσοστό ανεργίας στους νέους έως 24 ετών διαμορφώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 815.166 άτομα και μειώθηκαν κατά 108.124 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2018 (μείωση 11,7%) και κατά 10.902 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2019 (μείωση 1,3%).
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.922.991 άτομα και οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 81.995 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2018 (αύξηση 2,1%) και κατά 6.183 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2019 (αύξηση 0,2%).
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15- 24 ετών (33,8% τον Μάιο 2019 από 38,9% τον Μάιο 2018) και 25- 34 ετών (23,6% από 24%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (15,3% από 17,8%), 45- 54 ετών (14,2% από 16,4%), 55- 64 ετών (13,3% από 15,4%) και 65- 74 ετών (11% από 11,4%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (20,2% τον Μάιο 2019 από 23,4% τον Μάιο 2018), η Μακεδονία- Θράκη (18,9% από 19,8%) και η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (18% από 18,7%). Ακολουθούν, η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (17,4% από 19%), η Αττική (17% από 20%), το Αιγαίο (13,2% από 18,9%) και η Κρήτη (9,3% από 13,3%)