Τέσσερα στα δέκα άτομα (40,2%) ηλικίας 16-74 ετών που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο έστω και μία φορά, έκαναν το α' τρίμηνο εφέτος κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, για προσωπική χρήση, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τη χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου και τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Από την έρευνα αυτή, προκύπτει σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας παρουσιάζεται αύξηση στις ηλεκτρονικές αγορές, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στα Νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη (18,4%). Στην περιφέρεια Θεσσαλίας οι αγορές αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο από το 33,4% στο 35,5%.
Το 85,6% των καταναλωτών επέλεξε να κάνει ηλεκτρονικές αγορές από εγχώριες επιχειρήσεις. Το 34,9% τις έκανε από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 18,9% από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τη χώρα προέλευσης των πωλητών ανέρχεται στο 4,3%.