Την υψηλότερη επίδοση εννεαμήνου από το 2001 έως σήμερα κατέγραψε το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Συγκεκριμένα, το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε στις 288.369 νέες θέσεις εργασίας. Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 2.057.917 και οι αποχωρήσεις σε 1.769.548.
Επίσης, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 καταγράφηκε θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά 6.556 θέσεις εργασίας. Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 271.872 και οι αποχωρήσεις σε 265.316.
Μπορεί στο εννεάμηνο να καταγράφεται ρεκόρ θετικού ισοζυγίου ωστόσο η μερική και εκ περιτροπής απασχόληση πλέον υπερτερούν σταθερά.
Από το σύνολο των 2.057.917 προσλήψεων οι πλήρους απασχόλησης είναι λιγότερες από τις μισές και για την ακρίβεια 966.808.  Οι 1.091.109 θέσεις εργασίας αφορούν κακοπληρωμένες ευέλικτες θέσεις εργασίας. Οι 833.250 είναι μερικής απασχόλησης και οι 257.859 εκ περιτροπής απασχόλησης.
H εικόνα στη Θεσσαλία
Στην περιφέρεια Θεσσαλίας τον Σεπτέμβριο το πρόσημο ήταν αρνητικό. Οι προσλήψεις ήταν 15.311 και οι αποχωρήσεις 15.757 (-446 θέσεις).
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, ανά περιοχή, οι περισσότερες αποχωρήσεις (2.685) έχουν να κάνουν με τα νησιά των Σποράδων όπου και ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή σεζόν.
Αναλυτικά:
Καρδίτσα: 1.687 προσλήψεις, 1.317 αποχωρήσεις (370)
Λάρισα: 6.628 προσλήψεις, 5.212 αποχωρήσεις (1.416)
Μαγνησία: 4.132 προσλήψεις, 4.228 αποχωρήσεις (-96)
Σποράδες: 225 προσλήψεις, 2.685 αποχωρήσεις (-2.460)
Τρίκαλα: 2.639 προσλήψεις, 2.315 αποχωρήσεις (324)