Για άλλον έναν μήνα οι νέοι ηλικίας 15 - 24 ετών συνεχίζουν να πληρώνουν το... μάρμαρο της οικονομικής κρίσης.
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), σύμφωνα με τα οποία το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στις ομάδες 15- 24 ετών (43,2% τον Μάρτιο 2018 από 45,2% τον Μάρτιο 2017) και 24- 34 ετών (24,7% από 28,7%).
Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (18,3% από 19,1%), 45- 54 ετών (16,4% από 17,3%), 55- 64ετών (16,4% από 19,3%) και 65- 74 ετών (11,8% από 10,9%).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάρτιο η ανεργία στην Ελλάδα υποχώρησε στο 20,1% από 20,6% που ήταν τον προηγούμενο μήνα και από 22,1% που ήταν τον Μάρτιο του 2017.
Το σύνολο των απασχολούμενων κατά τον Μάρτιο του 2018, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.793.934 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 956.260 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.236.664 άτομα.

Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας στη Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα το ποσοστό κυμαίνεται στο 19% από 21,8%, τον Μάρτιο 2017.