Με επιταχυνόμενους ρυθμούς προχωρά η διοίκηση του ΟΑΕΔ Λάρισας τις διαδικασίες ρύθμισης στεγαστικών δανείων και αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των οικιστών του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). 

Μέχρι στιγμής και ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ που έχει αναπτυχθεί από τα μέσα Απριλίου για να υποστηρίξει την εφαρμογή των ευνοϊκών για τους δανειολήπτες ρυθμίσεων θα μείνει ανοικτή έως τις 19 Δεκεμβρίου, έχουν υποβάλει έως σήμερα αίτηση 900 Λαρισαίοι. 

Από αυτούς πέντε μήνες περίπου μετά την έναρξη της διαδικασίας οι 220, που αντιστοιχεί στο 24% των αιτήσεων, έχουν ξεμπερδέψει με οφειλές και διέγραψαν τα δάνειά τους!

Η σχετική διαδικασία προβλέπει την διαγραφή τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας, μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού του δανείου, ενώ όταν το ύψος του δανείου δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ διαγράφεται παντελώς.

Γιώργος Νούλης  (Ελευθερία)