Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας  για τις περιφέρειες αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τα αντίστοιχα που είναι σε εξέλιξη στους δήμους.
Ειδικότερα το πρόγραμμα θα έχει 8μηνη διάρκεια, οι ωφελούμενοι θα έχουν πλήρη  εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κατάρτιση και συμβουλευτική που θα επιτρέπει βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, προσαρμοσμένων στις σύγχρονες απαιτήσεις των αναγκών της αγοράς εργασίας.
Οι περιφέρειες θα πρέπει να ετοιμάσουν ολοκληρωμένα προγράμματα, με συγκεκριμένες ειδικότητες, συγκεκριμένο σχέδιο και στόχους, προσδοκώμενα αποτελέσματα. Και όλα αυτά να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Οι προτάσεις των Περιφερειών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην σελίδα του υπουργείου Εργασίας.

Να σημειωθεί ότι ήδη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν ξεκινήσει διαδικασίες σχεδιασμού και προετοιμασίας για την υλοποίηση του προγράμματος.

Με πληροφορίες από e-dimosio.gr