ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες»

Προσφέρει:

Υψηλού επιπέδου πρακτική εκπαίδευση στις Βιοεπιστήμες

Ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των υποψηφίων

Προετοιμασία τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέντρων

Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα.

Φοίτηση ΔΩΡΕΑΝ.

Εισαγωγικές εξετάσεις και διδασκαλία των μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1 / 8 / 2017  έως  20 / 9 / 2017

Δεκτοί: πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε συγγενές αντικείμενο.

Διευθυντής Προγράμματος: Καθηγητής Κ. Ματθιόπουλος

Γραμματεία Προγράμματος: Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500 Λάρισα, ισόγειο, Τηλ: 2410 565220,  Fax: 2410 565290, e-mail: totsikab@uth.gr

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://aec.bio.uth.gr/