Ορισμός προσωρινής διοίκησης, από το Πρωτοδικείο Τρικάλων, αναμένεται στην τράπεζα Θεσσαλίας καθώς η θητεία της παρούσης έχει λήξει και παραμένει στην θέση της με προσωρινή διαταγή του προέδρου Πρωτοδικών μέχρι να προκύψει νέο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο.

Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2016 αλλά η υπόθεση συζητήθηκε την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται το αργότερο σε έναν μήνα. Η προσωρινή διοίκηση θα είναι εκείνη που θα διενεργήσει και τις εκλογές μεταξύ των μετόχων - μελών της τράπεζας για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.