Σe προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την Πέμπτη 4 Ιουνίου, στη δημοτική κοινότητα Δασοχωρίου για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2020

Από ώρα 08:00 – 13:00: α) Δημοτική κοινότητα Δασοχωρίου

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής.