Κατά 7,8% σε σχέση με το 2017 αυξήθηκε το ποσοστό των νοικοκυριών της χώρας που έχουν πλέον πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους, σύμφωνα με την έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας της ΕΛΣΤΑΤ.
Σε πανελλαδικό επίπεδο ευρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιεί το 76,1% του συνόλου των νοικοκυριών, ενώ στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας (περιλαμβάνεται η Θεσσαλία) το ποσοστό ανέρχεται σε 70,4% έναντι 63,7% το 2017.
Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της έρευνας, χρήση του διαδικτύου σε τακτική βάση, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, πραγματοποιείται από το 96,6% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το α" τρίμηνο 2018. Περισσότερες από δύο φορές στη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποίησε το διαδίκτυο το 90,5% των τακτικών χρηστών.
Η συσκευή που χρησιμοποιείται περισσότερο για πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι το κινητό ή «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο (smart phone), με ποσοστό 81,2% του πληθυσμού ηλικίας 16- 74 ετών που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο το α" τρίμηνο εφέτος να τη χρησιμοποιούν.