Στη Βουλή κατετέθη το βράδυ της Παρασκευής πολυνομοσχέδιο-«σκούπα» με σωρεία ρυθμίσεων διαφόρων Υπουργείων, το οποίο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Κατεπείγουσα διάταξη, λοιπόν, κατά το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το 47ο άρθρο που αυξάνει τους αντιδημάρχους. 

Η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στους δημάρχους να προσθέσουν επιπλέον αντιδημάρχους, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 1/3 του μέχρι σήμερα ισχύοντος ανώτατου ορίου αντιδημάρχων. 

Ρητά ορίζεται ότι αυτή η νέα κατηγορία αντιδημάρχων θα είναι άμισθη, δεν θα δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής. Και επειδή, ως γνωστόν, ο κανόνας είναι ότι σε κάθε Δήμο ο αριθμός των ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών εξαρτάται από τον αριθμό των αντιδημάρχων του Δήμου, το ΥΠΕΣ εισάγει σχετική εξαίρεση. Το κατατεθέν άρθρο αναφέρει πως ο αριθμός των άμισθων αντιδημάρχων δεν θα προσμετράται για τον υπολογισμό των ειδικών συμβούλων - συνεργατών.

airetos.gr