Πλήγμα στη στελέχωση και στον εξοπλισμό των Κέντρων Υγείας όλης της χώρας έφερε η οικονομική κρίση.
Σύμφωνα με την απογραφή των Κέντρων Υγείας που πραγματοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή πανελλαδικά, εμφανίζεται αισθητή μείωση σε γιατρούς, κλίνες και ιατρικό εξοπλισμό, ενώ ελαφρά βελτιωμένη είναι η κατάσταση με το νοσηλευτικό προσωπικό.
Στη Θεσσαλία ο αριθμός των Κέντρων Υγείας ανέρχεται σε 17, ενώ όσον αφορά στις κλίνες, το προσωπικό και τα ιατρικά μηχανήματα από τη σύγκριση των στοιχείων του έτους 2016 με τα αντίστοιχα του έτους 2015 παρατηρούνται τα ακόλουθα:
Η δύναμη των κλινών που βρίσκονται στα Κέντρα Υγείας μειώθηκε κατά 2,3% (από 88 σε 86)
Ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα Κ.Υ. παρουσίασε μείωση κατά 15,5 % (από 148 σε 125).
Το νοσηλευτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 11,2% (από 233 σε 259), ενώ το προσωπικό των λοιπών ειδικοτήτων μειώθηκε κατά 9,8 % (από 183 σε 165).
Τέλος στα ιατρικά μηχανήματα παρατηρήθηκε αύξηση κατά 4,3% (από 210 σε 219).