Αύξηση σημειώθηκε στον αριθμό των οικοδομικών αδειών τον Σεπτέμβριο του 2018 σύμφωνα με την Έρευνα Οικοδομικής Δραστηριότητας της ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο εκδόθηκαν 1.186 άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, που αντιστοιχούν σε 262,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.104,8 χιλιάδες m3 όγκου.
Ως αποτέλεσμα, παρουσιάστηκε αύξηση 6,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 29,2% στην επιφάνεια και 32,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
Στη Θεσσαλία
Στη Θεσσαλία το Σεπτέμβριο εκδόθηκαν 66 οικοδομικές άδειες έναντι 77 τον αντίστοιχο μήνα του 2017 παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 14,3%.
Αντίθετα στο 9μηνο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος) η οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση 14,2% καθώς εκδόθηκαν 634 άδειες έναντι 555 το αντίστοιχο διάστημα του 2017.