Ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου υπέγραψε την υπουργική απόφαση για την κατανομή 278 θέσεων διδασκόντων και 2 θέσεων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα Πανεπιστήμια, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Από το σύνολο των θέσεων οι 30 εξ’ αυτών κατανέμονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την κάλυψη των αναγκών του.

Η επιμέρους κατανομή των θέσεων θα γίνει με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Ιδρύματος.

Για τις 280 θέσεις έχει εκδοθεί σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 33/2006) με στην οποία αναφέρεται ότι οι δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων.