Το ΚΕΘΕΑ ανακοινώνει την πρόσληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 25 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για την περιοχή της Θεσσαλίας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 25 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 και λήγει στις 9 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Αναλυτικά ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ