Αύξηση του ποσοστού των ανέργων κατέγραψε η  ΕΛΣΤΑΤ στο α΄τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το δ΄τρίμηνο του 2018.

Συγκεκριμένα,η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε πως κατά το A΄ τρίμηνο του 2019, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.814.005 άτομα και των ανέργων σε 907.061 άτομα.

Το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,2%, έναντι 18,7% του προηγούμενου τριμήνου (Δ΄ τρίμηνο του 2018) και 21,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Α΄ τρίμηνο 2018).

Στη Θεσσαλία

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας το ποσοστό ανεργίας κυμαίνεται στο 18,5%. Ο αριθμός των απασχολούμενων ανέρχεται σε 253.700, ενώ ο μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός είναι μεγαλύτερος (305.800).

Συνολικά ο αριθμός των ανέργων είναι 57.800 και το ποσοστό του εργατικού δυναμικού φτάνει το 50,5%.

Τ.Π.