Μία ακόμη χορηγική συμφωνία για τη Λάρισα BC αφού από σήμερα στην «οικογένεια» των χορηγών της ανήκει και η εταιρεία Αgripro.

Η εταιρεία AGRIPRO ΟΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των λιπασμάτων από το 2006 και έχει την έδρα της στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Η AGRIPRO ιδρύθηκε, με σκοπό την εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της θρέψης των φυτών και της διαχείρισης των καλλιεργειών, αλλά και τη μύηση του Έλληνα αγρότη στις νέες τεχνολογίες.

Από την έδρα της εταιρείας αποστέλλονται τα προϊόντα σε όλη την Ελλάδα και φτάνουν στον πελάτη, στο συντομότερο δυνατό χρόνο.