Με αφαίρεση τριών βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της Super League απειλείται η ΑΕΛ λόγω… του Τάσου Λαγού.
Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ δικαίωσε τον 26χρονο ποδοσφαιριστή και καλεί την ΠΑΕ να καταβάλει τα οφειλόμενα, ήτοι το ποσό των 43.675,63 ευρώ.
Το οποίο θα πρέπει να δοθεί σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη εντός δέκα ημερών και η δεύτερη σε έναν μήνα.
Η ανακοίνωση του Διαιτητικού Δικαστηρίου
«Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Αναστάσιο ΛΑΓΟ του Αποστόλου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 583/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (43.675,63 €) πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως και ποσού τριακοσίων (300,00) ευρώ της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης, καταβληθεί/εξοφληθεί από την υπόχρεη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Ε.Λ.», μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, της δε δεύτερης μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μήνα.- Επιβάλλει, για την περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω ρύθμισης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το πρωτάθλημα που μετέχει η καθής».

sportime.gr