Ο βασικότερος πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας μας και κινητήρια δύναμη για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση, είναι αυτός του αγροτικού τομέα.
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας και το μεράκι και η γνώση των αγροτών μας, είναι όπλα μοναδικά αλλά όμως είναι περιορισμένης ισχύος, γιατί υστερούμε στις συλλογικές Οργανώσεις και δράσεις, οι οποίες αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων μας.
Έχουμε έναν εξαιρετικό, παραγωγικό στρατό, ο οποίος δυστυχώς είναι ανοργάνωτος και γι' αυτό δεν είναι αποτελεσματικός. Έχουμε δεκάδες φωτεινά παραδείγματα ανθρώπων της υπαίθρου, νέων ανθρώπων, που με τις ιδέες, τις καινοτομίες και την δουλειά τους έχουν διαπρέψει αλλά είναι μονάδες.
Όμως η μάχη στην Γεωργία δεν κερδίζεται με μονάδες αλλά με συλλογικότητες και κοινές δράσεις.
Κι εδώ είναι ο κρίσιμος ρόλος και το δύσκολο έργο της Νέας Δημοκρατίας. Να ξαναστήσει ένα παραγωγικό σύστημα, το οποίο θα ενεργοποιήσει τις μοναδικές δυνατότητες της ελληνικής γεωργίας και θα δώσει ένα ισχυρό πολλαπλασιαστή δύναμης και τεράστια ισχύ προώθησης στις εσωτερικές και διεθνείς αγορές των προιόντων μας. Ένα σύστημα που θα δώσει οργανωμένες λύσεις στα προβλήματα και στον προγραμματισμό της παραγωγής και το κυριότερο, προστιθέμενη αξία στο εισόδημα του αγρότη.
Η ύπαρξη νέων, μεγάλων Συνεταιριστικών φορέων, που θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με διαφάνεια, με αποτελεσματικότητα και καλή οργάνωση, θα παρέχουν στον Αγρότη, τα εργαλεία της επιβίωσης και της αντιμετώπισης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, των προβλημάτων που κάθε φορά ανακύπτουν.
Σήμερα στην Ελλάδα μετά από μία λαίλαπα λαϊκισμού που σάρωσε το Συνεταιριστικό Κίνημα, έχουμε συσσωρευμένα ερείπια, έχουμε απαξίωση, δυσφήμιση, και ένα παραγωγικό σύστημα αποδιαρθρωμένο και αναποτελεσματικό.
Από το σύνολο της ελληνικής αγροτικής παραγωγής στα οπωροκηπευτικά, μόνο το 10% περνά μέσα από οργανωμένους φορείς, ενώ αντίστοιχα για παράδειγμα στην Ολλανδία αυτό φτάνει το 90% και στις ανταγωνίστριές χώρες του Ευρωπαϊκού νότου υπερβαίνει το 60%.
Όπως αντιλαμβανόμαστε, ο βαθμός οργάνωσης της ελληνικής γεωργίας είναι ο χαμηλότερος της Ευρώπης και αυτό φυσικά είναι οδυνηρό για μια χώρα που θέλει να στηρίξει την οικονομική της ανάκαμψη στον αγροτικό τομέα.
Ο ρόλος λοιπόν της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα είναι εξαιρετικά σημαντικός σε αυτό που λέγεται αναδιοργάνωση του τομέα. Ρόλος που θα ενεργοποιήσει τις υπάρχουσες παραγωγικές δυνάμεις και θα στηρίξει αποτελεσματικά, οργανωτικούς μηχανισμούς, μέσα από τις δυνατότητες που δίνουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Μηχανισμούς όπως οι Ομάδες παραγωγών, οι Οργανώσεις παραγωγών, οι Διεπαγγελματικές οργανώσεις, οι διεθνείς πολιτικές και εμπορικές συνεργασίες και συμπράξεις.
Χρήστος Γιαννακάκης, Πρόεδρος Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών & Οργανώσεων Παραγωγών Ν. Ημαθίας