Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχει εγκριθεί η ένταξη των πρώτων επενδυτικών σχεδίων στον νέο αναπτυξιακό νόμο, καθώς προχωράει η διαδικασία της αξιολόγησης των 772 αιτήσεων, που κατατέθηκαν στον πρώτο κύκλο και ξεπερνούν ήδη τα 2 δισ. ευρώ. Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα ypaithros.gr από το σύνολο των αιτημάτων, τα 244 αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα και υπάγονται στα δύο από τα τέσσερα καθεστώτα που προκηρύχθηκαν. Ειδικότερα, την περασμένη Τρίτη 10 Οκτωβρίου, ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στο καθεστώς «Γενική επιχειρηματικότητα», και θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων στις «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ». Είχε προηγηθεί διευκρινιστική εγκύκλιος προς τους αξιολογητές αναφορικά με τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή τομέα, και δη επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών και εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για τα παραπάνω καθεστώτα. Με την εγκύκλιο, ουσιαστικά, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύουν τα ποσοστά ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, αλλά αυτά που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας κ.ά. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, από το σύνολο των αιτήσεων, οι 70 αφορούν τον κλάδο της αγροδιατροφής (παραγωγή), με προϋπολογισμό 46,2 εκατ. ευρώ, και οι 174 τον κλάδο της μεταποίησης (αγροδιατροφή), με προϋπολογισμό 347,9 εκατ. ευρώ. Το 31,6% των αιτήσεων, λοιπόν, αφορά επενδυτικά σχέδια του αγροδιατροφικού τομέα, κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αγγίζουν περίπου τα 395 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρατηρείται στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία.