Το ζήτημα των αδειών των παραγωγών λαϊκών αγορών έθεσε στην επιτροπή αγροτικής ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος σε πρόσφατη συνεδρίαση που έγινε στην Αθήνα ο Χρήστος Χατζούλης τέως αντιδήμαρχος Κιλελέρ και μέλος της επιτροπής της ΚΕΔΕ.
Ο πρόεδρος της επιτροπής Δημήτρης Τζαχρήστας, δήμαρχος Δομοκού δεσμεύτηκε ότι θα μεταφερθεί το αίτημα  να πιστοποιούν οι Δήμοι τις άδειες των παραγωγών λαϊκών αγορών στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου  Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού ζητώντας ταυτόχρονα διευκρινιστικές προτάσεις για την περαιτέρω αντιμετώπιση του ζητήματος.
Σε δήλωση που ο Χρήστος Χατζούλης ανέφερε ότι ευελπιστεί, ύστερα από  την παρέμβαση της επιτροπής της ΚΕΔΕ προς τη Γενική Γραμματεία, ότι  το θέμα της αδειοδότησης, που αφορά μια σειρά παραγωγούς λαϊκών αγορών, θα επιλυθεί προς όφελός τους.