Αντιμέτωποι με νέες επιβαρύνσεις αναμένεται να έλθουν το 2019, εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες, καθώς προβλέπεται αύξηση των ασφαλιστικών τους εισφορών έως και 18% το μήνα, προς τον ΕΦΚΑ (τέως ΟΓΑ).
Πιο συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου του 2019 οι εισφορές όλων των μη μισθωτών, δηλαδή των αγροτών, αλλά και των υπόλοιπων ελεύθερων επαγγελματιών θα υπολογίζονται με βάση το 100% του ασφαλιστέου εισοδήματος.
Συνεπώς καταργείται η έκπτωση 15% που ισχύει κατ’ εξαίρεση για το 2018 και η βάση υπολογισμού των εισφορών από 1/1/2019 θα είναι το άθροισμα του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος συν τις καταβλητέες εισφορές.
Ταυτόχρονα, από 1/1/2019 αυξάνεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες η εισφορά της κύριας ασφάλισης για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ, από 16% στο 18%, δηλαδή.

agrotypos