Ηµερίδα, µε τίτλο «H καλλιέργεια των ξηρών καρπών στη Θεσσαλία», διοργανώνει το θεσµοθετηµένο και µε ISO 9001, Εργαστήριο Δενδροκηπευτικών και Εδαφικών Πόρων HORTLAB του ΤΕΙ Θεσσαλίας µε τον διευθυντή του, καθηγητή Δενδροκοµίας, Δρ. Αλέξανδρο Παπαχατζή. Η ηµερίδα είναι ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόµενους και θα γίνει στο αµφιθέατρο του ΤΕΙ στη Λάρισα, την Κυριακή 3 Δεκεµβρίου, στις 11:00, ενώ την εκδήλωση υποστηρίζει το «Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας» (ΚΤΕ) Θεσσαλίας.
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας, θα αναπτυχθούν οι δυνατότητες αναδιάρθρωσης των υδροβόρων και µη κερδοφόρων πλέον καλλιεργειών, µε µόνιµες, άκρως επικερδείς δενδροκοµικές καλλιέργειες ξηρών καρπών, που µπορούν να προσαρµοστούν στην επερχόµενη «κλιµατική αλλαγή» και στη µειωµένη χρήση νερού, µε τα κατάλληλα αρδευτικά συστήµατα. Θα παρουσιαστεί µία σύγχρονη και πλήρως εκµηχανοποιηµένη καλλιέργεια ξηρών καρπών, µια και καλεσµένοι οµιλητές θα είναι τόσο Έλληνες επιστήµονες, όσο και επιστήµονες από τον ισπανικό φυτωριακό κολοσσό Agromillora, όπως και από το Κέντρο Τεχνολογικής Αγροδιατροφικής Έρευνας (CITA), στην Αραγονία της Ισπανίας, που βρήκε τις νέες αυτογόνιµες και οψιµανθείς ποικιλίες αµυγδαλιάς, οι οποίες παρουσιάζουν σταθερή παραγωγή.
Επίσης, θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσµατα από το ερευνητικό πρόγραµµα µε το εργαστήριο Δενδροκηπευτικών και Εδαφικών Πόρων για την αξιολόγηση του υπέρπυκνου συστήµατος φύτευσης.

ypaithros.gr