Κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, ύψους 3,137 εκατ. ευρώ, θα καταβληθούν αύριο Παρασκευή από τον ΕΛΓΑ σε 2.748 παραγωγούς.
Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, η πληρωμή αφορά ενισχύσεις για:
•    ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου
•    απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση)
•    απώλεια  ηρτημένης παραγωγής
•    απώλεια αποθηκευμένων προϊόντων
•    αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου των προγραμμάτων Κ.Ο.Ε «Πυρκαγιές 2012», «Ετήσιο 2011» και «Ετήσιο 2012»
Στους δικαιούχους του νομού Λάρισας θα καταβληθεί το ποσό των 10.881,77 ευρώ, της Μαγνησίας 3.181,54 ευρώ και των Τρικάλων 585,45.