Σε προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο αναμένεται να κριθεί η τύχη του πρόσθετου περιβαλλοντικού τέλους για την άρδευση στην Θεσσαλία και συγκεκριμένα στην λεκάνη απορροής του Πηνειού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Agronews είναι ανοιχτά δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο αφορά την γενναία μείωση του πρόσθετου αυτού περιβαλλοντικού τέλους που έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στους αγρότες της περιοχής και το δεύτερο την χρονική μετατόπιση της εφαρμογής τους για την επόμενη χρονιά. 
Ως 22 ευρώ το στρέμμα θα φθάνουν τα αρδευτικά τέλη από τον Πηνειό 
Όπως έχει ήδη γράψει το Agronews και η εφημερίδα Agrenda η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας επέβαλλε περιβαλλοντικό τέλος 11 ευρώ το στρέµµα σε όσους αγρότες αρδεύουν από την λεκάνη απορροής του Πηνειού (δεν αφορά όσους έχουν γεωτρήσεις) διπλασιάζοντας µε τον τρόπο αυτό τα τέλη που πλήρωµαν µέχρι σήµερα οι αγρότες της περιοχής για τα ποτίσµατά τους. Ειδικότερα, οι αγρότες της Θεσσαλίας για το νερό επιφανειακής άρδευσης, καλούνται να πληρώσουν 11 ευρώ το στρέµµα, όταν οι υπόλοιποι παραγωγοί της χώρας πληρώνουν 1 λεπτό το στρέµµα. Δηλαδή στα 100 στρέµµατα, µε µέση κατανάλωση 450 κυβικά µέτρα νερού, ο Θεσσαλός αγρότης οφείλει να πληρώσει επιπλέον 1.100 ευρώ. Με απλά λόγια συνολικά τα λεφτά που πρέπει να δόσει στους ΤΟΕΒ (περιβαλλοντικό τέλος και τέλος άρδευσης) φτάνουν στα 2.220 ευρώ (22 ευρώ το στρέµµα).
Η απόφαση αυτή που δηµοσιεύθηκε στη ∆ιαύγεια (Α∆Α: 97Υ∆ΟΡ10-ΥΕΤ) όπως ήταν φυσικό προκαλεί µεγάλες αντιδράσεις, αφού από τους ΤΟΕΒ το τέλος θα µετακυλιστεί στους αγρότες οι οποίοι υποστηρίζουν -και όχι άδικα- ότι η επιβολή του επιβαρύνει επιπλέον το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής, τη στιγµή που ένα από τα βασικά αιτήµατα τους στις πρόσφατες κινητοποιήσεις ήταν η µείωση του κόστους παραγωγής. ∆ηµιουργεί, µάλιστα, όπως εξηγούν στην εφηµερίδα Agrenda, ζήτηµα ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.
Οι παραπάνω αντιδράσεις που έφθασαν αµέσως στον υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως αναφέρουν πληροφορίες, κάνουν τον αρµόδιο υφυπουργό Σ. Φάµελλο να επανεξετάζει το θέµα τουλάχιστον προς ώρας προκειµένου η κυβέρνηση να µην ανοίξει ένα ακόµα µέτωπο µε τους αγρότες σε προεκλογική µάλιστα περίοδο.  Αν ωστόσο η κατάαταση παραµέινει ως έχει οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος (ΤΟΕΒ - ΓΟΕΒ), εντός του πρώτου εξαµήνου του 2019 πρέπει να προσδιορίσουν τα τιµολόγιά τους και να κοινοποιήσουν τη σχετική απόφαση στη ∆ιεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος, για τον προσδιορισµό των τιµολογίων τους, θα λάβουν υπόψη πέρα του χρηµατοοικονοµικού κόστους, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου. Στα τιµολόγια των παρόχων θα αναγράφεται υποχρεωτικά µε διακριτό, ευκρινή και εύληπτο τρόπο, το «περιβαλλοντικό τέλος», το οποίο εισπράττεται από τους τελικούς χρήστες.
Να σηµειωθεί ότι για τη γεωργία το ετήσιο κόστος ανά κυβικό µέτρο καθορίζεται σε 0,0002 ευρώ  και για την κτηνοτροφία σε 0,0011 ευρώ, ενώ το κόστος πόρου για τη γεωργία καθορίστηκε σε 0,00001 ευρώ.
Σκοπός της απόφασης, όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο, είναι «η έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιµολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις και κανόνων και µέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών, καθώς και ο καθορισµός των διαδικασιών και της µεθόδου ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους υδατικού πόρου, ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιµη χρήση και η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς στόχους».

agronews.gr