Επιτυχώς ολοκληρώθηκαν στο Συκούριο, οι προγραμματισμένες εξετάσεις για δίπλωμα γεωργικού ελκυστήρα, από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων Συκουρίου, Καλοχωρίου, Ελάτειας και Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών.
Οι εξεταζόμενοι, 90 στον αριθμό, είναι νέοι αγρότες αλλά και γενικότερα απασχολούμενοι με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων είναι για 15 χρόνια, βάσει της Κ.Υ.Α. 435/2016 και της οδηγίας 2006/126 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δια των οποίων εισάγεται νέο πλαίσιο για την προβλεπόμενη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα ανανέωσης και ισχύος των αδειών αγροτικών μηχανημάτων.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, πρωτοπορούν σε πανελλαδικό επίπεδο, στην ταχύτατη και αποτελεσματικότατη εφαρμογή των ακολουθητέων διαδικασιών, διευκολύνοντας τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής μας, τηρώντας τη νομιμότητα και προασπίζοντας την ασφάλεια οδηγών και πολιτών, γεγονός για το οποίο οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων ευχαρίστησαν την Περιφέρεια και τους υπηρεσιακούς παράγοντες κ.κ. Κώστα Καραθάνο, Αλέξανδρο Ζυγωλάκη και Χρύσα Γκαρέλη.
Τις εξετάσεις παρακολούθησαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Παπαδημόπουλος και ο π. Αντιπεριφερειάρχης κ. Κώστας Δεσπόπουλος.