Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.04. «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις  πληρωμής της προκαταβολής  του έτους 2018 και έχουν αποσταλεί  στον ΟΠΕΚΕΠΕ για περαιτέρω ενέργειες.
Υπενθυμίζεται ότι το ποσό αντιστοιχεί στο 75%  της δικαιούμενης ενίσχυσης ενώ το υπόλοιπο 25 % θα καταβληθεί από το νέο έτος.
Τα στοιχεία της αξιολόγησης- πληρωμής θα κοινοποιηθούν στους παραγωγούς μέσω ανάρτησης στο Πληροφοριακό σύστημα από τη ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.