Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, γνωστοποιείται ότι υπάρχει μια δωρεάν πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης, διαθέσιμη στον ιστότοπο: http://future-farmer.eu/.

Σε αυτή ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί και να παρακολουθήσει τα ψηφιακά μαθήματα που αναφέρονται, να επιλέξει ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης και παράλληλα με την ηλεκτρονική συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου, να λάβει με αυτοματοποιημένο τρόπο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης για τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Η εκπαίδευση γίνεται εξ αποστάσεως και είναι δυνατή και μέσω κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών. Η εκπαίδευση αφορά σε θέματα και τεχνολογίες αιχμής γύρω από την αγροτική παραγωγή, όπως:
1.    Βιολογική Γεωργία,
2.    Βιο-οικονομία,
3.    Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία,
4.    Συστήματα Ακριβείας στη Γεωργία,
5.    Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων,
6.    Γεωργικές Αγορές,
7.    Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20.