Με τη συμμετοχή στην 8η και τελευταία Διεθνή Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από 1 έως 4 Φεβρουαρίου 2020 στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκαν για τον Δήμο Αγιάς οι εργασίες της δράσης «YOUROPE:Joining paths to build a better perception of Europe» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.2 Δίκτυα Πόλεων.

Στη δράση εκτός από τον Δήμο Αγιάς συμμετείχαν οι Δήμοι Altea (Ισπανία) ως επικεφαλής εταίρος, Noto (Ιταλία) και Αθηένου (Κύπρος)  καθώς και οι οργανισμοί Autokreacja Foundation (Πολωνία), Bulgarian Youth Association (Βουλγαρία), Civil Resource Center (Σλοβενία) και Finnova Foundation (Βέλγιο).

Το έργο επικεντρώνεται στο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι νέοι στη διαμόρφωση της Ευρώπης του παρόντος και του μέλλοντος.

Στόχος του δικτύου είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση του Ευρωσκεπτικισμού, στην ενίσχυση της συμμετοχής  στο διάλογο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ανάδειξη των αξιών της σε τοπικό επίπεδο.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μία Διακήρυξη Θέσεων με τη συνεργασία όλων των εταίρων η οποία παρουσιάζει τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες της Ε.Ε. και τις αξίες που θα πρέπει να διαφυλάξουν για να διασφαλίσουν το μέλλον της.

Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν 8 Διεθνείς Συναντήσεις.

Η εναρκτήρια στον Δήμο Altea στην Ισπανία, η δεύτερη στη Βαρσοβία στην Πολωνία,η τρίτη στον Δήμο Αθηένου στην Κύπρο, η τέταρτη στον Δήμο Noto στη Σικελία, η πέμπτη στον Δήμο Αγιάς από 2 έως 5 Σεπτεμβρίου 2019, η έκτη στην Φιλιππούπολη στη Βουλγαρία, η έβδομη στη Λιουμπλιάνα στη Σλοβενία και η όγδοη και τελευταία στις Βρυξέλλες όπου το έργο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Τον Δήμο Αγιάς εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Νικόλαος Ντάγκας και η υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Θεοδώρα Πατσιαβούδη.

Η δράση «YOUROPE»χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020».